Kontakt


DEMARSO Sp. z o.o.

ul. Gen. Zajączka 32 (II piętro)
01-510 Warszawa
NIP: 527-269-32-15
NIP EU: PL5272693215

mail: kontakt@demarso.pl
tel. + 48 533-300-425

 

 

DANE REJESTROWE:
DEMARSO Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Gen. Zajączka 32, 01-510 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000460575; NIP: 5272693215; REGON: 146665166; kapitał zakładowy: 50 000 PLN